تبلیغات
مجتمع آموزشی آزاد دانش
 
 
كاربر گرامی، خوش آمدید!   WellCome To MyBlog
 
موضوعات سایت
بخش های سایت

جستجو


لوگو سایت

مجتمع آموزشی آزاد دانش


لوگوی دوستان

برترین سایت دانلود ایران

تبلیغات سایت
عنوان این پست اعلام نتایج و از بخش می باشد

نتایج آزمون کتبی مورخ 26/6/1388

برنامه نویسی ویزوال بیسیک

                     حرفه ICDL درجه یک

نام نام خانوادگی

نمره

نام ونام خانوادگی

نمره

رضا برزگر

65

محسن پریان

5/77

علی رجنی

5/47

میسم پریان

80

جوادقرخانی

5/32

عارف حبابی

5/62

مسعود کوهساری

65

محسن خاکسیمار

5/77

محمد محمدی

5/72

اقبال خزای

5/82

عیداله میرخان

5/17

حسنعلی کوهساری

5/72

مصطفی میرعرب

45

عبداله کساری

55

بهروزنوربهاری

5/37

روف ملکی زاده

65

نکته: کارآموزانی قبول هستند که نمره آنان بالای 50باشد

حسین  نصیری

5/57

حرفه ICDL  درجه دو

حرفه رایانه کار درجه یک

نام و نام خانوادگی

نمره

امین اسدی نیا

50

نام ونام خانوادگی  کارآموز

نمره

مازیاراعراب

30/73

سجاد جان تیغ

5/77

علی انصاری

60

هادی قره خانی

70

منصور خانیشه

40

منصور منصوریان

75

جلال  شاقدزایی

70

حرفه رایانه کار درجه دو

میلاد گلچین

50

نام ونام خانوادگی  کارآموز

نمره

مصطفی مسعوئی

5/63

حمید بهرامی

74

رضا نوروزی

29/33

علی اکبر دونلو

48

محمد اکبری

70/26

محمدرضا دونلو

غ

حسن بهرامی

50

امیر صفری

38

سید سجاد حسینی

60

سعید  ابویی

غ

پیام حکمت جو

60

رسول علیخانی

80

مهدی ریگی

30/63

علیرضا غفاری توران

72

جوادعلی خانی

30/43

میثم منصوری

62

محمد کوهستانی

غ

سید محمد محمدی

0

رضا محبوبی نرگس چال

50

 

 :: لینك ثابت نویسنده : مجید دوجی نظرات و پیشنهادات Comment  

عنوان این پست تعمیر رایانه شخصی و از بخش می باشد

{          تقویم آموزشی سالانه مجتمع آموزشی دانش    }

حرفه تعمیر رایانه شخصی

ردیف

نام دوره

کد استاندارد

تاریخ شروع

تاریخ پایان

مدت  دوره

شیفت برگزاری

شهریه به ریال

شرایط پذیرش

نام مربی دوره

1

تعمیر کار رایانه شخصی

4/1/56/26-1

17/1/1388

20/5/1388

480 ساعت

صبح  و عصر

2600000

عادی

عبدالمجید دوجی

2

4/1/56/26-1

5/4/1388

25/8/1388

480 ساعت

صبح  و عصر

2600000

عادی

عبدالمجید دوجی

3

4/1/56/26-1

27/7/1388

28/11/1388

480 ساعت

صبح  و عصر

2600000

عادی

عبدالمجید دوجی

 

 :: لینك ثابت نویسنده : مجید دوجی نظرات و پیشنهادات Comment  

عنوان این پست فتوشاپ و از بخش می باشد

{         تقویم آموزشی سالانه مجتمع آموزشی دانش    }

حرفه فتوشاپ

ردیف

نام دوره

کد استاندارد

تاریخ شروع

تاریخ پایان

مدت  دوره  

شیفت برگزاری

شهریه به ریال

شرایط پذیرش

نام مربی دوره

1

فتو شاپ

4/1/56/26-1

17/1/1388

20/5/1388

70 ساعت

صبح  و عصر

380000

عادی

عبدالمجید دوجی

2

4/1/56/26-1

5/4/1388

25/8/1388

70 ساعت

صبح  و عصر

380000

عادی

عبدالمجید دوجی

3

4/1/56/26-1

27/7/1388

28/11/1388

70 ساعت

صبح  و عصر

380000

عادی

عبدالمجید دوجی

 :: لینك ثابت نویسنده : مجید دوجی نظرات و پیشنهادات Comment  

عنوان این پست نقشه درجه 2 و از بخش می باشد

{           تقویم آموزشی سالانه مجتمع آموزشی دانش    }

حرفه نقشه کشی درجه 2

ردیف

نام دوره

کد استاندارد

تاریخ شروع

تاریخ پایان

مدت  دوره

شیفت برگزاری

شهریه به ریال

شرایط پذیرش

نام مربی دوره

1

نقشه کشی درجه 2

2/2/54/32-0

17/1/1388

20/5/1388

900ساعت

صبح  و عصر

2000000

عادی

اراز گلدی دیانی

2

2/2/54/32-0

5/4/1388

25/8/1388

900ساعت

صبح  و عصر

2000000

عادی

اراز گلدی دیانی

3

2/2/54/32-0

27/7/1388

28/11/1388

900ساعت

صبح  و عصر

2000000

عادی

اراز گلدی دیانی

4

2/2/54/32-0

5/9/1388

27/12/1388

900ساعت

صبح  و عصر

2000000

عادی

اراز گلدی دیانی

 

 :: لینك ثابت نویسنده : مجید دوجی نظرات و پیشنهادات Comment  

عنوان این پست نقشه درجه 1 و از بخش می باشد

{           تقویم آموزشی سالانه مجتمع آموزشی دانش    }

حرفه نقشه کشی درجه 1

ردیف

نام دوره

کد استاندارد

تاریخ شروع

تاریخ پایان

مدت دوره

شیفت برگزاری

شهریه به ریال

شرایط پذیرش

نام مربی دوره

1

 

 

نقشه کشی درجه 1

2/1/54/32-0

17/1/1388

20/5/1388

800 ساعت

صبح  و عصر

2000000

عادی

اراز گلدی دیانی

2

2/1/54/32-0

5/4/1388

25/8/1388

800 ساعت

صبح  و عصر

2000000

عادی

اراز گلدی دیانی

3

2/1/54/32-0

27/7/1388

28/11/1388

800 ساعت

صبح  و عصر

2000000

عادی

اراز گلدی دیانی

4

2/1/54/32-0

5/9/1388

27/12/1388

800 ساعت

صبح  و عصر

2000000

عادی

اراز گلدی دیانی

 :: لینك ثابت نویسنده : مجید دوجی نظرات و پیشنهادات Comment  

عنوان این پست ویژوال و از بخش می باشد

{          تقویم آموزشی سالانه مجتمع آموزشی دانش    }

حرفه ویژول بیسیک

ردیف

نام دوره

کد استاندارد

تاریخ شروع

تاریخ پایان

مدت دوره 

شیفت برگزاری

شهریه به ریال

شرایط پذیرش

نام مربی دوره

1

ویژوال بیسیک

2/1/80/84-0

16/1/1388

15/3/1388

132

صبح  و عصر

1030000

عادی

عبدالمجید دوجی

2

2/1/80/84-0

17/3/1388

19/5/1388

132

صبح  و عصر

1030000

عادی

عبدالمجید دوجی

3

2/1/80/84-0

14/5/1388

20/7/1388

132

صبح  و عصر

1030000

عادی

عبدالمجید دوجی

4

2/1/80/84-0

23/7/1388

30/9/1388

132

صبح  و عصر

1030000

عادی

عبدالمجید دوجی

5

2/1/80/84-0

27/9/1388

15/11/1388

132

صبح  و عصر

1030000

عادی

عبدالمجید دوجی

6

2/1/80/84-0

10/11/28

28/12/1388

132

صبح  و عصر

1030000

عادی

عبدالمجید دوجی

 :: لینك ثابت نویسنده : مجید دوجی نظرات و پیشنهادات Comment  

عنوان این پست 2 و از بخش می باشد

{           تقویم آموزشی سالانه مجتمع آموزشی دانش    }

حرفه رایانه کار درجه 2

ردیف

نام دوره

کد استاندارد

تاریخ شروع

تاریخ پایان

مدت  دوره 

شیفت برگزاری

شهریه به ریال

شرایط پذیرش

نام مربی دوره

1

رایانه کار درجه 2

2/2/27/42-3

17/1/1388

7/5/1388

450 ساعت

صبح  و عصر

2150000

عادی

عبدالمجید دوجی

2

2/2/27/42-3

20/3/1388

30/7/1388

450 ساعت

صبح  و عصر

2150000

عادی

عبدالمجید دوجی

3

2/2/27/42-3

25/5/1388

27/9/1388

450 ساعت

صبح  و عصر

2150000

عادی

عبدالمجید دوجی

4

2/2/27/42-3

14/7/1388

28/11/1388

450 ساعت

صبح  و عصر

2150000

عادی

عبدالمجید دوجی

5

2/2/27/42-3

29/8/1388

28/12/1388

450 ساعت

صبح  و عصر

2150000

عادی

عبدالمجید دوجی

 

 :: لینك ثابت نویسنده : مجید دوجی نظرات و پیشنهادات Comment  

عنوان این پست تقویم1 و از بخش می باشد

{     تقویم آموزشی سالانه مجتمع آموزشی دانش   }

حرفه رایانه کار درجه 1

ردیف

نام دوره

کد استاندارد

تاریخ شروع

تاریخ پایان

مدت  دوره 

شیفت برگزاری

شهریه به ریال

شرایط پذیرش

نام مربی دوره

1

رایانه کار درجه 1

1/1/27/42-3

19/1/1388

10/5/1388

330 ساعت

صبح  و عصر

1600000

عادی

عبدالمجید دوجی

2

1/1/27/42-3

27/3/1388

23/7/1388

330 ساعت

صبح  و عصر

1600000

عادی

عبدالمجید دوجی

3

1/1/27/42-3

28/5/1388

30/9/1388

330 ساعت

صبح  و عصر

1600000

عادی

عبدالمجید دوجی

4

1/1/27/42-3

10/7/1388

25/11/1388

330 ساعت

صبح  و عصر

1600000

عادی

عبدالمجید دوجی

5

1/1/27/42-3

23/8/1388

26/12/1388

330 ساعت

صبح  و عصر

1600000

عادی

عبدالمجید دوجی

 :: لینك ثابت نویسنده : مجید دوجی نظرات و پیشنهادات Comment  

عنوان این پست تقویم و از بخش می باشد

{          تقویم آموزشی سالانه مجتمع آموزشی دانش    }

حرفه های icdl درجه یک

ردیف

نام دوره

کد استاندارد

تاریخ شروع

تاریخ پایان

مدت  دوره 

شیفت برگزاری

شهریه به ریال

شرایط پذیرش

نام مربی دوره

1

ICDL درجه یک

1/1/15/42-3

16/1/1388

20/3/1388

98 ساعت

صبح  و عصر

750000

عادی

عبدالمجید دوجی

2

1/1/15/42-3

15/3/1388

17/5/1388

98 ساعت

صبح  و عصر

750000

عادی

عبدالمجید دوجی

3

1/1/15/42-3

21/5/1388

25/7/1388

98 ساعت

صبح  و عصر

750000

عادی

عبدالمجید دوجی

4

1/1/15/42-3

23/7/1388

25/9/1388

98 ساعت

صبح  و عصر

750000

عادی

عبدالمجید دوجی

5

1/1/15/42-3

28/9/1388

30/11/1388

98 ساعت

صبح  و عصر

750000

عادی

عبدالمجید دوجی

 

 :: لینك ثابت نویسنده : مجید دوجی نظرات و پیشنهادات Comment   ادامه مطلب

عنوان این پست دروس و از بخش می باشد

مجتمع آموزش فنی و حرفه ای آزاد دانش ­­( ویژه برادران)

با مجوز رسمی از سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی

برگزار کننده دوره های مختلف آموزش فنی و حرفه ای در رشته های :

کامپیوتر

حسابداری

نقشه برداری

نقشه کشی ساختمان

از مبتدی تا پیشرفته با ارائه مدارک معتبر فنی وحرفه ای

آدرس: آزادشهر- خیابان شهید بهشتی نبش کوچه بهشت هفتم- طبقه دوم ساختمان عبدالهی

تلفن:6734177 و 6721332-0174

 :: لینك ثابت نویسنده : مجید دوجی نظرات و پیشنهادات Comment  

عنوان این پست نرخ شهریه آموزشگاهها و از بخش می باشد

نرخ شهریه های آموزشگاهای آزاد فنی و حرفه ای استان گلستان سال 88

نرخ ها در ادامه مطلب

 :: لینك ثابت نویسنده : مجید دوجی نظرات و پیشنهادات Comment   ادامه مطلب

عنوان این پست مدارك و از بخش می باشد

مدارك مورد نیاز جهت ثبت نام در آموزشگاه آزاد دانش

جهت دیدن مدارك به ادامه مطلب بروید

 :: لینك ثابت نویسنده : مجید دوجی نظرات و پیشنهادات Comment   ادامه مطلب

عنوان این پست مقاله و از بخش می باشد

چکیده :

به زبان ساده و شاید عامیانه ترین تعبیر آن دزدیده شدن كلمه عبور یك سیستم یا account می باشد. به طور كلی نفوذ به هر سیستم امنیتی كامپیوتری را hack می گویند.
Hacker
شخصی است باهوش , فرصت طلب , دارای معلومات بالا با افكار سازنده و مطمئنا با وجدان
.
لازم به ذكر است كه از نظر من هكرها با دزدان اینترنتی و یا الكترونیكی فرق دارند. هكرهای واقعی در میان خود پیمان نامه ای دارند كه همه پایبند به آن می باشند
.
هكر در موقع هك كردن یك سیستم امنیتی هدفش ضربه زدن (چه مادی و چه معنوی) به شخص یا اشخاصی نیست
.
او هك می كند تا معلوماتش را نشان دهد. هك می كند تا همگان بدانند كه سیستمهای امنیتی دارای مشكل هستند. هك می كنند تا نواقص (حفره های امنیتی ) این سیستمها نمایان شوند. اگر هكرها نمی بودند مطمئنا سیستمهای امنیتی به كاملی سیستمهای امروزی نمی بود. پس هكرها مفیدند
.
در این میان افرادی هستند كه با سوء استفاده از معلومات خود و یا دیگران هدفشان از هك كردن ضربه زدن به اشخاص است یا به دنبال پركردن جیب خود می باشند. از نظر من این افراد دزدانی بیش نیستند
.

بقیه موضوعات در ادامه مطلب

 :: لینك ثابت نویسنده : مجید دوجی نظرات و پیشنهادات Comment   ادامه مطلب

مطالب پیشین

اعلام نتایج
تعمیر رایانه شخصی
فتوشاپ
نقشه درجه 2
نقشه درجه 1
ویژوال
2
تقویم1
تقویم
دروس
نرخ شهریه آموزشگاهها
مدارك
مقاله


اطلاعات سایت
 

مدیران و نویسندگان
مجید دوجی

آمار بازدیدكنندگان
امروز :
دیروز :
كل :

مطالب و نظرات
كل مطالب :
كل نظر ها :


لینكدونی
آرشیو لینكدونی

نظرسنجی

لینك دوستان

صفحه اصلی |  ارتبــــــــــــــاط با ما |  ایمیل |  طراح قالب |  صفحه خانگیPowered By www.EbrahimOnline.ir | Email:Mr.Eshafiei@gmail.com